Mācīšanās citam no cita

24.janvārī 25 pedagogi no  Cēsu novada skolām vēroja atklātās stundas pie 6 sākumskolas skolotājiem. Pēc stundu vērošanas tika pārrunāta stundas norise, izmantotās metodes, aktualitātes izglītības sistēmā.

Stundas vadīja:

Aiva Zirne – 1.b klasē matemātika,

Amanda Beķere – 2.b klasē ētika,

Māra Pētersone – 3.a klasē matemātika,

Dace Puriņa – 4.c klasē latviešu valoda,

Inese Krūmiņa – 2.a klasē angļu valoda,

Indra Jaunzema – 4.b klasē vizuālā māksla.

Paldies pedagogiem par dalīšanos pieredzē!

Informāciju sagatavoja Iveta Freivalde.

Foto Galerija