Mācāmies mērķu plānošanu

Lai iepazīstinātu  ar mērķu plānošanas metodiku, kas balstīta uz angļu psihologa Brajena Meina izdotās grāmatas un izveidotās programmas „Goal Mapping” („Mērķu plānošanas”) metodiku, kura paredz, ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts – jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu uz dzīvi, skolā viesojās Jauniešu akadēmijas „Pacelt pasauli” mērķu plānošanas trenere Ligita Millere.

Interaktīvā diskusijā 8. un 9.klašu skolēniem , kurā tika nodrošināts darbs grupās un individuāli, palīdzot izglītojamiem meklēt atbildes uz jautājumiem, modelējot dzīves situācijas, lai izglītojamie apgūtu praktiskus paņēmienus karjeras plānošanai un lēmumu pieņemšanai, iepazīstināja ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, kā arī motivēja un palīdzēja izglītojamiem saskatīt karjeras iespējas savas nākotnes profesijā.

Tika veikts individuālais darbs pie „mērķu kartes” aizpildīšanas, lai izveidotu savu nākotnes profesijas īstenošanas plānu. Izglītojamiem tika sniegts individuāls atbalsts un palīdzība, lai „ mērķu kartē” plānotais būtu objektīvi izmērāms.

Nobeigumā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma izvērtējums un tika saņemtas  atbildes uz izglītojamos interesējošiem jautājumiem.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

Foto Galerija