Lieldienas

Zaļajā ceturtdienā 1.-4. klašu skolēniem notika Lieldienu pasākums “Oliņ- Boliņ”. Skolēni skolas pagalmā satika Lieldienu zaķus, kuri atgādināja par tautas ticējumiem, kas saistās ar Zaļo ceturtdienu un palīdzēja piedalīties aktivitātēs ar olām. Bija jāveic 4 aktivitātes- ripināšana, nešana, mešana un skriešana. Prieka un jautrības netrūka pavasarīgajā dienā, bet vislielākais gandarījums bija par olu ripināšanu. Katrs vēlējās, lai viņa lieldienu oliņa aizripotu vistālāk. Protams, katrā klasē bija arī uzvarētāji.
Paldies bērniem un vecākiem par brīnišķīgi skaistajām lieldienu oliņām.
Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Foto Galerija