Latvju bērni danci veda

25. maijā, tautisko deju kolektīvs “Kadiķītis” piedalījās tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”.  Festivāls šogad notika Alūksnē.
Paldies kolektīva vadītājai Jolantai Katajai Paeglei, dejotājiem un vecākiem.
Paldies  alūksniešiem par viesmīlīgu  uzņemšanu un interesantu programmu dejotāju svētkos.
Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa

Foto Galerija