“Latvju bērni danci veda”

Skolas 3.-5. tautisko klašu deju kolektīvs “Kadiķītis” piedalījās festivālā “Latvju bērni danci veda”. Dienas gaitā dejotāji cēsiniekus un viesus priecēja ar koncertu Rožu laukumā un pēc tam piedalījās dalībnieku gājienā un lielkoncertā, kur izdejoja Cēsu novada programmu “Dejosim Raimondu Paulu”
Paldies kolektīva vadītājai Jolantai Katajai Paeglei un vecākiem par atbalstu pasākuma dienā.

Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa

Foto Galerija