Labvēlīgais “Dod pieci!”

Labvēlīgais “Dod pieci!” (angliski “Give Me a High Five”) ienācis arī mūsu skolā. Šoreiz mums tas ir starptautiskais  “E-Twinning” projekts, kurā piedalījās 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.c klašu skolēni.  Projekta uzdevumus bērni veica angliski. Vispirms uzzīmēja katrs savu roku, katrā no pirkstiem ierakstīja informāciju par sevi: savu vārdu, acu krāsu, hobiju, mīļāko dzīvnieku, dzimšanas mēnesi un mīļāko ēdienu. Tieši tāds uzdevums bija arī citu Eiropas valstu skolēniem, šī projekta dalībniekiem. Bērni ar prieku veica savu uzdevumu, un nu jau viņu darbus ar Latvijas karodziņu katrā plaukstā ir saņēmuši skolēni Polijas divās skolās, Horvārijā un Itālijā. Savukārt mūsu skolas izstādē bija redzami darbi no šo valstu skolēniem, kā arī Serbijas skolēnu veikums.

Izvērtējot projekta darbu, bērni atzīst, ka lietojot angļu valodu  bija interesanti iepazīt citu valstu bērnus, atrast kopīgo un atšķirīgo. Lai darbu paveiktu rūpīgi, pareizi un skaisti, tas prasīja daudz, taču tagad iepriecināti ir tik daudzi.

Vēlu mācīties ar prieku un veiksmi  turpmākajos projektos!

Informāciju sagatavoja Inese Krūmiņa

Foto Galerija