Labo darbu nedēļa

Labo darbu nedēļas laikā skolēni padarīja sakoptāku skolas vidi, piedalījās apkārtnes sakopšanas talkās. Daudzas klases savāca nepieciešamās lietas dzīvnieku patversmei ‘”Lācīši” un devās ciemos pie dzīvniekiem.
Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri atbalstīja šos labos darbus.

Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Foto Galerija