Kontakti

Cēsu Pilsētas vidusskola

L.Paegles  iela 1, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101

Header-bilde

 

Lietvede: +371  64122972

Direktore +371 64107170

E-pasts: vidusskola@cesis.lv

Cēsu Pilsētas vidusskolas administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiks 2017./2018.mācību gadā

Amats Vārds, uzvārds Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Direktore Aija Sīmane 1700-1800 900-1000
Direktores vietniece mācību darbā Dace Puriņa 1230-1330
Direktores vietniece mācību darbā Iveta Freivalde 1500-1600
Direktores vietnieks mācību darbā Osvalds Simanovičs 1700-1800
Direktores vietniece audzināšanas darbā Līga Ciemiņa 1230-1330
Direktores vietniece audzināšanas darbā Ineta Lāce – Sējāne 900-1000 1600-1700
Sociālais pedagogs Iveta Vāvere 1500-1600
Sociālais pedagogs Lienīte Rogoļeva 1300-1400
Pedagogs karjeras konsultants Melita Žeļezcova 830-930

1630-1710

Rekvizīti

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA,
Cēsu Pilsētas vidusskola
Reģ.Nr. 90000031048
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Faktiskā adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konta nr. LV51UNLA0004013130835

Karte