Kontakti

Cēsu Pilsētas vidusskola

Lapsu  iela 1, Cēsis,

Cēsu novads, LV-4101

Lietvede: tel. 64122972, mob. 29399938

Direktore:

E-pasts: cpv@cesunovads.edu.lv

Rekvizīti

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA,
Cēsu Pilsētas vidusskola
Reģ.Nr. 90000031048
Juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Faktiskā adrese: Lapsu iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konta nr. LV51UNLA0004013130835

Karte

Cēsu Pilsētas vidusskolas administrācijas apmeklētāju pieņemšanas laiks 2023./2024. mācību gadā

Amats Vārds, uzvārds Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Direktore Aija Sīmane  1600– 1700   800 – 900
Direktores vietniece izglītības jautājumos Dace Puriņa 1230-1330
Direktores vietniece izglītības jautājumos Iveta Freivalde 1500-1600
Direktores vietnieks izglītības jautājumos Osvalds Simanovičs 1700-1800
Direktores vietniece izglītības jautājumos Ineta Lāce – Sējāne 900-1000 1600-1700
Sociālais pedagogs Iveta Freivalde 1500-1600
Sociālais pedagogs Lienīte Rogoļeva 1300-1400