Kontakti

Cēsu Pilsētas vidusskola

L.Paegles  iela 1, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101

Header-bilde

 

Lietvede: +371  64122972

Direktore +371 64107170

E-pasts: vidusskola@cesis.lv

Rekvizīti

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA,
Cēsu Pilsētas vidusskola
Reģ.Nr. 90000031048
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Faktiskā adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konta nr. LV51UNLA0004013130835

Karte