Konsultācijas

Cēsu Pilsētas vidusskolas individuālā darba (konsultāciju) grafiks

2018./2019.mācību gadam

1.-12.klases un vakara maiņa

Vārds, uzvārds Kab. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Ingars Babahins 82. 15.00-16.00 14.10-15.50
Dace Baikovska 48. 14.00-14.55
Antra Bāliņa-Diega 61. 13.40-14.40
Amanda Beķere 100. 13.10-15.00 14.10-14.50 14.00-15.00
Elvīra Bērziņa 102. 14.00-15.30 13.10-15.10 13.10-14.20
Dzintra Brīvība 83. 14.00-15.10 8.20-8.50

7AB

14.50-16.10
Elita Bujāne 103. 12.20-14.20 12.20-14.05
Edīte Cibankova 60 14.10-14.50 14.10-16.10
Boriss Cibankovs SZ 15.00-17.00 15.00-15.55
Līga Ciemiņa 84. 14.00-15.20
Egita Dzedone 56. 17.10-17.30
Ieva Eglīte 56. 14.00-15.35
Sanita Ercika 58. 14.00-16.00 14.00-16.15
Iveta Freivalde 99./57. 13.10-14.10 12.20-13.40
Margarita Grāvere 64.a 15.00-17.15 14.00-15.00
Andra Gulbe 80. 13.20-14.45 14.50-15.30 12.30-13.10 13.20-14.00
Rasma Holsta 85. 14.10-14.40 13.30-16.30
Anita Janelsiņa 64. 13.20-15.00

12B

13.00-15.00

6B

12.30-13.45

5C

Indra Jaunzema 87. 13.20-14.55 14.10-16.00
Līga Jaunzeme 81. 14.00-15.00 13.10-15.20
Antra Kalniņa 69. 15.00-16.00
Ausma Klētniece 94. 13.10-14.00 13.10-14.30 12.20-13.35
Olga Kosolapova 83. 14.50-16.10
Sandra Krastiņa SZ 13.20-15.00 13.20-14.45
Inese Krūmiņa 86. 14.10-16.20 15.00-16.00
Inese Kukaine 77. 14.50-15.50

16.25-17.35

Ineta Lāce-Sējāne 83a 14.10-14.40
Aivars Lamberts D 14.50-15.50 14.50-15.40
Lelde Leja 62. 14.00-16.00 13.10-15.10
Lidija Lisovska 66. 14.10-16.00 13.10-14.00 8.10-8.50

14.10-16.25

Līga Olte 93.a 13.20-14.30 12.30-14.50
Ramona Oļehnoviča 100.a 14.10-15.00 14.10-15.00 14.10-14.45
Māra Pētersone 95. 13.20-14.50 13.20-14.50 12.30-13.10
Ilona Platace 98. 12.20-14.00 12.20-14.10
Dace Puriņa 95.a 12.20-13.20 12.20-13.30
Baiba Rampāne 67. 13.15-14.00

5BC

14.05-14.40

5BC

14.00-14.55

8A, 12B

14.40-15.30

8A

15.30-17.15

12B

Lienīte Rogoļeva 70. 15.00-15.40
Antonija Sarkane 63. 8.10-8.50 14.10-17.00
Ērika Siliņa 78. 14.50-16.15 14.00-15.15
Ilze Simanoviča 48./50. 8.10-8.50

11A,vak.sk.

15.00-16.20 15.00-16.20
Osvalds Simanovičs 50. 16.00-17.05 14.00-15.00
Aija Sīmane 50. 15.00-15.35
Inese Strazdiņa 64a 14.50-16.50
Mārīte Tijāre 81. 15.15-18.00
Marta Tutiņa SZ 13.20-14.22 14.00-15.03
Natālija Volkova 61. 15.15-16.25 15.15-17.15
Liesma Zemīte 50. 14.00-15.00 13.10-14.05
Aiva Zirne 97. 12.30-13.15 14.10-15.50 14.10-15.50
Gaļina Zundāne 60. 14.50-15.50 14.50-15.50

Grafiku pēc pedagogu iesniegtajiem laikiem sagatavoja direktora vietnieki D.Puriņa, I.Freivalde, O.Simanovičs