KONKURSU IESKANDINĀJA MŪSU “SMAIDIŅŠ”

23. 02.3023.  Cēsu Pilsētas vidusskolas vokālais ansamblis “Smaidiņš”piedalījās CBJC rīkotajā pasākumā “Balsis-2023.” Šajā pasākumā piedalījās 9 meitenes: Jūlija Gordimova ( 1.a), Keita Avsejeva ( 1.a), Everita Balode( 1.a), Elizabete Vītoliņa( 1.a), Adrija Luste( 1.a), Elizabete Vītoliņa ( 1.b) , Ennija Balode( 1.c), Melisa Pīmane ( 2.b), Sabīne Krista Renmane( 2.c), Martinsone Elizabete Betija ( 1.c). Šajā pasākumā meitenes iepazinās ar Liepas pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu 1. pamatskolas vokālajiem ansambļiem un viņu skaisto dziedāšanu. Meitenēm šī bija pirmā pieredze iziet ārpus skolas un dziedāt.  Meitenēm tā bija jauka pieredze dziedāt uz citas skatuves. “Dziedājām divas dziesmas:””Latviešu tautasdziesmu “Vērpu , vērpu”un Ingūnas Lipskas dziesmu “Burbulīši”. Par piedalīšanos šajā koncertā saņēmām pateicību un saldumu balvu, par ko bērni bija ļoti priecīgi.

Ansambļa vadītāja: Ramona Oļehnoviča.”

Foto Galerija