Konkurss “MANA LATVIJA”!

KUR? 

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Dzimtenē.

(Pēteris Brūvers)
CPV no 8.-26. novembrim 1.-5.klašu skolēni sociālo zinību stundās vingrināja prātus un asināja erudīciju, piedaloties konkursā “Mana Latvija”!

Erudītākās komandas:

1.klašu grupā – 1a.kl.  Gabriela Bērziņa – Vennere, Dārta Eglīte un Gustavs Kārlis Aļļēns.

2.klašu grupā – 2c.kl. Krists Vanags, Pauls Tombergs un Roberts Zauls.

3.klašu grupā – 3b.kl. Arta Strupiša, Evelīna Plāne un Kārlis Stupaks

4.klašu grupā – 4b.kl. Madlēna Zariņa, Līna Grīnvalde un Madara Šmite

5.klašu grupā – 5b.kl. Līva Nagle un Annija Paipala.

Būsim vienoti svētku dienās un ikdienā, uzticīgi savai zemei!  Lai mums visiem sirdī  prieks un lepnums par savu valsti – Latviju!

Informāciju sagatavoja  sociālo zinību skolotāja Amanda Beķere