Karjeras nedēļa šogad ar saukli “Ielogojies nākotnē!”

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem, un to finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinājās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma ir nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas laikā arī Cēsu Pilsētas vidusskolā notika dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas, kurās akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās.

“Karjeras nedēļu šogad aizvadām ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē. Nākotnes profesijas nemitīgi mainās un daudzas nākotnē nepieciešamas specialitātes šodien prognozēt nemaz nav iespējams. Tāpēc jau no mazotnes mērķtiecīgi jādomā par to, kā attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū,” stāstīja VIAA direktore Dita Traidās.

Karjeras nedēļā pamatskolas skolēniem notika izglītojošas un interaktīvas nodarbības, kurās izzināja nākotnes profesijas un prasmes. 5. un 6. klašu skolēni devās Cēsu BJC, lai piedalītos spēlē “Orientējies profesijā” un  iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvjiem ka arī apzinātos savas prasmes šajās profesijās. 8. klases skolēni apmeklēja Vidzemes tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu, bet 9. klases skolēni iepazinās ar pašvaldības komunālās saimniecības darbiniekiem un pārbaudīja savas prasmes mini traktoru AVANT vadīšanā. Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā piedalījās 8. klases skolēni.     1.- 12. klašu skolēni iesaistījās nākotnes profesiju apspriešanā un  izveidoja savu skatījumu uz nākotnes profesijām ar nosaukumu #ielogojies nākotnē, kā arī tikās ar daudzu profesiju pārstāvjiem – vetārstu, metālmākslinieku, pašvaldības darbinieku, policistu, uzņēmējiem, kinologu, dabas zinātnieku, arheologu, sportistu, pārtikas tehnologu, pārtikas ražotājiem, aktieri, skolotāju, rūpnīcas strādniekiem u.c.

Savukārt 12. klases skolēni Valmieras tehnikumā piedalījās  aizraujošā diskusijā “Šodien sākas nākotne!”. Uz diskusiju bija aicinātas iedvesmojošas personības, lai kopā ar jauniešiem spriestu par tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Diskusijas dalībnieku vidū bija IT uzņēmuma Apply dibinātājs un vadītājs Agnis Jakubovičs, kā arī virkne pētnieku un uzņēmēju, kuri jau šobrīd  strādā ar nākotnes tehnoloģijām. Diskusiju vadīja izaugsmes treneris Dinārs Zāģers.

Kopumā Cēsu Pilsētas vidusskolā karjeras nedēļas 28 pasākumos piedalījās 576 skolēni. Paldies visiem skolotajiem par atsaucību un atbalstu karjeras nedēļas organizēšanā un norisē.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

 

 

Foto Galerija