Notikumi

Skolas gaiteņu rotāšana

Visu mācību gadu skolas gaiteņos tiek izvietoti dažādi, skolotājas Māras Pētersones, mājturības un tehnoloģiju stundās veiktie darbiņi. Arī šobrīd skolā ir ienācis pavasaris ar skolēnu veiktajiem darbiņiem. Informāciju un foto sagatavoja Indra Jaunzema

Lasīt vairāk

Skolēnu darbu izstādes

Mācību gada laikā skolā pie sienas tiek izlikti skolēnu vizuālās mākslas stundu darbi. Pēdējā izstāde – 1.- 2.klašu skolēnu gleznojumi –  Puķes Māmiņu dienai. Informāciju un foto sagatavoja Indra Jaunzema

Lasīt vairāk

Palīdzēt caur mākslu

Šajā, visiem tik saspringtajā laikā, Indra mums ir kā Miera saliņa, kuras klātbūtnē arī mēs kļūstam nesteidzīgi. Viņa allaž meklē jaunas un radošas iespējas, lai bagātinātu sevi, ar kurām dalās ar kolektīvu. Labprāt kolēģus ieved savā krāsu un sajūtu pasaulē, piedāvājot nodarbības no darba brīvajos brīžos. Lai radošums un izzināt prieks pavada arī turpmāk! Kolēģu […]

Lasīt vairāk

Metodisko darbu skate “Ideju kaste”

Interešu izglītības un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem šajā mācību gadā bija iespēja piedalīties metodisko darbu skatē. 1.kārta notika Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. Šajā skatē, ar darbu “Kaste kā punktiņmandalas mākslas darbs” piedalījās Cēsu Pilsētas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja Indra Jaunzema, iegūstot atzinību. Skolotāja aktīvi piedalās dažādos ar mākslu saistītos konkursos ne tikai […]

Lasīt vairāk

Orientēšanās sacensības

27.aprīlī Rīgā , Mežaparkā norisinājās Latvijas skolu orientēšanās kauss. No mūsu skolas piedalījās 8 dalībnieki. Visi dalībnieki beidza distanci, atrodot visus kontrolpunktus. Visveiksmīgāk nostartēja  Katrīna Rožkalne, 3B klase, kura piedaloties gan pusfinālā, gan finālā, kopvērtējumā izcīnīja 5.vietu. Pusfinālā vietu bija izcīnījušas arī Dārta Sedleniece, 2A klase un Aija Stieciņa, 2A klase. Vērtīgus padomus mūsu jaunākajiem […]

Lasīt vairāk

Aicinām uz koncertu

Cēsu Pilsētas vidusskola 6.maijā plkst. 17:00 aicina māmiņas un vecmāmiņas uz koncertu “Tu esi man tāda viena, lai skaista tev šī diena!” Skolas administrācija

Lasīt vairāk

Radošo darbu konkurss “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”

Piedalījāmies radošo darbu konkursā par krupi. Zīmēja visu klašu skolēni no 1. līdz 6.klasei. Kā arī individuāli klašu audzinātāji. Uz konkursu aizsūtīju 15 skolēnu darbus. Konkurss guva lielu atsaucību Latvijas skolēnu vidū, iesūtot ap tūkstots darbu. Mūsu ieguvums ir zināšanas, ko ieguvām, pētot krupja dzīvi un pārvietošanos. Informāciju un foto sagatavoja Indra Jaunzema.

Lasīt vairāk

Vizuālās mākslas konkurss “Ainava”

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēni piedalījās, Cēsu pilsētas Mākslas skolas un Cēsu novada izglītības pārvaldes, rīkotajā vizuālās mākslas konkursā “Vilhelms Kārlis Purvītis – latviešu nacionālās ainavu glezniecības pamats. Konkursa uzdevums bija aktualizēt ainavas žanra nozīmi mākslas izglītībā. Konkursā piedalījās 8 skolas un 77 autori. No mūsu skolas 1.-3.klašu grupā ieguva Kate Zaičenkina 2.c klase. Pateicības saņēma […]

Lasīt vairāk

Mākslas izstāde “Radītprieks”

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēni piedalījās Cēsu Bērnu un jauniešu centra rīkotajā Vizuālā un vizuāli plastiskās mākslas digitālā izstādē “Radītprieks”. Kopā tika iesūtīti 77 darbi. No mūsu skolas pulciņa “Varavīksne “tika iesūtīti 6 darbi. Mākslas darbi tapuši dažādās tehnikās. Cēsu BJC Simpātiju balvu saņēma  Gabriels Marcijs Melnalksnis. Skolēni saņēma pateicības par piedalīšanos. Amanda Avotiņa 5.b, Justīne […]

Lasīt vairāk

Karjeras iespējas.

Gvido Jaunzems un Rūdolfs Mušperts iepazīstināja Cēsu Pilsētas vidusskolas 12.b klases skolēnus ar studiju iespējām un iestāšanos Rīgas Biznesa skolā BITL programmā. Apmācības notiek angļu valodā, augsti pieredzējušu, galvenokārt ārzemju pasniedzēju vadībā. Studenti pastāstīja par karjeras izaugsmes iespējām. Interesantāko jautājumu uzdevēji tika pie mazām pārsteiguma balviņām. Informāciju un foto sagatavoja Indra Jaunzema

Lasīt vairāk