Īstenotie projekti Cēsu Pilsētas vidusskolā un to koordinatori

 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” –  D.Puriņa

“PUMPURS”- I.Vāvere  http://www.pumpurs.lv

UNESCO – I.Lāce- Sējāne  http://www.unesco.lv

“Latvijas Skolas soma” – Ineta Lāce-Sējāne  https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma

Karjeras projekts –  Rigonda Prīse

“Sporto visa klase” – Sandra Krastiņa https://sportovisaklase.olimpiade.lv/lv/par-projektu

“Erasmus + “ – Antra Bāliņa Diega, Ineta Lāce-Sējāne http://www.erasmusplus.lv/lat/

“Mot” – Koordinators Ineta Lāce-Sējāne,  treneris Mārtiņš Mīlbergs https://mot.lv

“Esi līderis” – Rigonda Prīse https://www.esilideris.lv

“Latvijas meži”, “Papardes zieds” – Līga Jaunzeme http://papardeszieds.lv, https://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam

Fonds “Viegli” – Sandra Vērpele https://fondsviegli.lv/lv

ZAOO – koordinators  Dace Puriņa, http://www.zaao.lv/saturs/sabiedribas-izglitosana

Foto Galerija