ĪPAŠA TIKŠANĀS

 

11.janvārī Cēsu Pilsētas vidusskolas 5.b klases skolēni viesojās Cēsu Vēstures un mākslas muzejā un piedalījās muzejnodarbībā “Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad”.

  1. gada barikāžu muzeja organizētās nodarbības laikā skolēni vairāk izprata barikāžu nozīmi , uzzināja, kāpēc noteiktas vietas tika sargātas, kā divas nedēļas tika organizēts viss process.

Domājot par ārkārtas situācijām, muzeja darbinieki sniedza praktiskus ieteikumus, kā rīkoties noteiktos gadījumos, lai pasargātu sevi un apkārtējos.

Barikāžu laika noskaņu varēja sajust pie ugunskura, sarunājoties ar barikāžu dalībnieku un muzeja vadītāju Renāru Zaļo.

Informāciju apkopoja Lelde Leja

Foto Galerija