Interešu izglītība

Interešu izglītības skolotāju darba grafiks 2018./2019.m.g.

N.p.k Pulciņa skolotājs Pulciņa nosaukums Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Rasma Holsta 2-4 klašu bērnu koris “Rotā”     12.30-13.10 8.10- 8.55  
2. Inese Lazdiņa Koncertmeistare  koriem “Rotā”   8.10-8.55   8.10- 8.55

 

8.10- 8.55
3. Rasma Holsta 5.-9.klašu koris “Rotā”   8.10-8.55   13.15-14.00 8.10-8.55
4. Ramona Oļehnoviča Vokālais ansamblis “Smaidiņš”   12.30- 13.10   12.30-13.10  
5. Jolanta Kataja Paegle Tautisko deju kolektīvs “Kadiķītis” 12.30-13.10

13.20- 14.30

    13.15-13.55 13.15-14.00
6. Amanda Beķere Velosipēdistu pulciņš

„Velo ripo”

    13.20-14.00   13.20-14.00
7. Ramona Oļehnoviča Koncertmeistare tautisko deju kolektīvam “Kadiķītis” 12.30-13.10

13.20-14.30

    13.15-13.55

 

 
8. Sandra Krastiņa Sporta pulciņš “Kustību prieks     13.15-14.35    
9. Boriss Cibankovs Sporta pulciņš     15.00-16.30 15.00-16.50  
10. Ērika Siliņa Datorika 12.30-13.10        
11. Sandra Egle Rokdarbu pulciņš “Veiklie pirkstiņi” 12.30-13.10        
12. Osvalds Simanovičs

Aivars Lamberts

Lego robotika   14.30-16.00      
13. Ineta Lāce Sējāne Muzikāli literārais   17.00-18.00 14.30-15.30    

Nodarbību grafiku sastādīja direktora vietniece audz. Darbā L.Ciemiņa.