Interešu izglītība

Cēsu Pilsētas vidusskololas  Interešu izglītības skolotāju darba grafiks 2022./2023.m.g.

 

Pulciņš Pulciņa skolotājs Klases Nodarbības laiki
VELO RIPO Amanda Beķere 3.- 4. Otrdien 13.20 – 14.00

Trešdien 13.20 – 14.00

Piektdien 13.20 – 14.00

PRASMJU UN PRĀTA SPĒLES Aivars Lamberts 4.- 6. Trešdien 13.20-14.10

 

Valodnieki (vācu valoda) Inese Krūmiņa 4. -9. Trešdien 13.20 – 14.00

Trešdiena 14.10 – 14.50

EKSPERIMENTI DABASZINĪBĀS Mārīte Tijare 4.-5. Otrdien 14.10-14.50

Otrdiena 14.55 – 15.35

MATEMĀTIKA Aiva Zirne 1.-4. Otrdiena 13.20 – 14. 00 (3., 4.)

Trešdiena 13.20 – 14.00 (1.)

Trešdiena 14.10 – 14.50 (2.)

MATEMĀTIKA Baiba Rampāne 5.-12. Ceturtdien 16.00 – 16.40

Piektdien 13.15-15.15

KORIS “Rotā” Rasma Holsta 2.-3. Trešdien 8.10 – 8.50

Ceturtdien 8.10 – 8.50

KORIS “Rotā” Rasma Holsta 4.-9. Pirmdien 8.10 – 8.50

Otrdien 8.10 – 8.50

Piektdien 8.10 – 8.50

ANSAMBLIS “SMAIDIŅŠ” Ramona Oļehnoviča 1.-2 Pirmdien 12.30-13.10

Pirmdien 13.20-14.00

3D ZĪMĒŠANA Ingars Babahins 2.-3. Otrdien 12.30 – 14.00

 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA “VARAVĪKSNE” Indra Jaunzema 1.-12. Pirmdien 13.20-14.00 (1.-3.)

Otrdien 15.00-15.50 (6.-12.)

Trešdien 14.10-14.50 (4.-5.)

VEIKLIE PIRKSTIŅI Sandra Egle 1. Trešdien 11.50-12.50 1.c

Trešdien 12.50-13.50 1.a un 1b

Nodarbību grafiku sastādīja direktores vietniece  izglītības jautājumos Ineta Lāce-Sējāne