Interešu izglītība

Cēsu Pilsētas vidusskolas interešu  izglītība    2017./2018.m.g.

Aktivitāte Laiks Vadītājs
1.       Robotika 5.-6.klase Trešdien  14.10 – 16.10 O.Simanovičs, A.Lamberts
2.     Ansamblis 1.- 2.klase Ceturtdien 12.30 – 14.00 “Smaidiņš” R. Oļehnoviča
3.     “Veiklie pirkstiņi”1.-2.klase Pirmdien 12.20 – 14.00 S.Egle
4.     Datorika 4.kl. Otrdien 12.30 – 13.10 4.c kl.

Ceturtdien 8.10 – 8.50 4.a, 4.b

Ceturtdien13.20 – 14.00 4.a, 4.b

Ē.Siliņa
5.     Individuālo spēju, talantu un prasmju attīstīšana 5. – 12.klašu skolēniem. Otrdien 17.00 – 19.00

Ceturtdien 16.40 – 17.30

I.Lāce -Sējāne
6.     Velosipēdisti 3.- 4.kl. Ceturtdien 8.10 – 9.00

Piektdien 12.30 – 14.00

A.Beķere
7.     Sports Trešdien, Ceturtdien

15.00 – 16.30

B.Cibankovs
8.     Modernā deja 7.- 12.klase Trešdien 14.00 – 15.00 L.Krakopa
9.     Deju kolektīvs 1. –2.klase

 

Deju kolektīvs  3. – 4.klase

 

Pirmdien  12.30  -14.00

Trešdien 12.30 -13.10

Pirmdien 13.20 – 14.00

Trešdien 13.20 – 14.00

J.Kataja – Paegle
10.            Just dance Otrdien  15.00 – 16.00

Ceturtdien 14.00 – 16.00

S.Kļaviņš
11.             Jaunsargi no 10 gadiem Piektdien

14.00 – 15.00 – 4.- 6.klase

15.00 – 16.00 – 7. – 12.klase

A.Bahmanis

 

 

 

12.             Bērnu koris 2.-4.klase Trešdiena

12.30  – 13.10, 85. kab

Ceturtdien 8.10 – 8.50

 

R.Holsta
13.             Koris 5.- 9.klase Otrdien 8.10 – 8.50

Ceturtdien 8.10 – 9.00

CVĢ zālē

R.Holsta

Sastādīja  Ineta Lāce – Sējāne