Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm

Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm 2015./2016.m.g. 2. semestrī.

Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm  2.semestrim

Datums 9.g 10.g 11.g 12.g
19.01.

 

Ekonomika
21.01.

 

Latviešu val., literatūra

Krievu val. (8.g.)

Krievu valoda Fizika Fizika

Politika un tiesības

26.01.

 

Ģeogrāfija

Angļu valoda

Latviešu val., literatūra

Angļu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

28.01.

 

Ķīmija (9.g) Fizika

Psiholoģija

Kulturoloģija

Literatūra

Kulturoloģija

Literatūra

02.02.

 

Fizika (8.g)

Sociālās zinības

Veselības mācība Ekonomika

Ķīmija

Ķīmija
04.02.

 

Krievu valoda (9.g)

Ķīmija (8.g)

Bioloģija Krievu valoda

Bioloģija

Krievu valoda

Bioloģija

09.02.

 

VPD modelēšana Vēsture VPD modelēšana
11.02.

 

VPD modelēšana VPD modelēšana
16.02.

 

Fizika (9.g)

Angļu valoda

Ķīmija

Angļu valoda

Angļu valoda Angļu valoda
18.02.

 

Latviešu val., literatūra Politika un tiesības
23.02.

 

Ģeogrāfija

Vēsture

Latviešu val., literatūra Latviešu valoda Latviešu valoda

Ekonomika

25.02.

 

Bioloģija Fizika

Literatūra

Fizika

Literatūra

01.03.

 

Veselības mācība
03.03.

 

Fizika

Krievu valoda

Kulturoloģija Kulturoloģija
08.03.

 

Sociālās zinības

Ķīmija (9.g)

Ķīmija Ekonomika Ķīmija

Vēsture

10.03.

 

Krievu valoda (8.g) Krievu valoda Politika un tiesības
22.03.

 

Angļu valoda Angļu valoda Angļu valoda Brīvlaiks
24.03.

 

Latviešu val., literatūra

Krievu valoda (9.g)

Ķīmija (8.g)

Psiholoģija Brīvlaiks
29.03.

 

Ģeogrāfija Latviešu val., literatūra Latviešu valoda

Ķīmija

Latviešu valoda
31.03.

 

Literatūra Literatūra

Krievu valoda

05.04.

 

Fizika (8.g)
07.04.

 

Kulturoloģija Fizika
12.04.

 

Fizika (9.g) Ekonomika

Ķīmija

14.04.

 

Ķīmija (9.g) Fizika

Krievu valoda

Kultoroloģija

Politika un tiesības

19.04.

 

Angļu valoda

Sociālās zinības (8.g)

Angļu valoda

Vēsture

Angļu valoda Angļu valoda
21.04.

 

Latviešu val., literatūra

Krievu valoda (8.g)

Psiholoģija Fizika

Krievu valoda

26.04.

 

Vēsture

Ģeogrāfija (8.g)

Latviešu val., literatūra Ķīmija

Ekonomika

Latviešu valoda
28.04.

 

Latviešu val., literatūra Literatūra

Krievu valoda

03.05.

 

Sociālās zinības (9.g)

Ģeogrāfija (9.g)

Ekonomika
05.05.

 

Latviešu val., literatūra

Krievu valoda (9.g)

Ķīmija (8.g)

Ķīmija Vēsture Kulturoloģija

Fizika

 

10.05.

 

Fizika (9.g)

Sociālās zinības (8.g)

Ģeogrāfija (8.g)

Angļu valoda

Veselības mācība

Angļu valoda

Ekonomika

Angļu valoda

Vēsture

12.05.

 

Psiholoģija Kulturoloģija

Krievu valoda

17.05.

 

VPD (9.g)

Angļu valoda (8.g)

Latviešu val., literatūra Latviešu valoda

Ķīmija

VPD
19.05.

 

VPD (9.g)

Krievu valoda (8.g)

Fizika

Krievu valoda

Fizika

Literatūra

VPD
24.05.

 

VPD (9.g)

Fizika (8.g)

VPD
24.05. VPD (9.g) VPD

2015./2016.m.g. 1. semestrī

Datums 9.g 10.g 11.g 12.g
24.09. Krievu valoda

Ģeogrāfija

Psiholoģija Informātika
29.09. Angļu valoda

Literatūra

Angļu valoda

Literatūra

Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoida

Ekonomika

01.10. Latviešu valoda

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Krievu valoda

Literatūra

Krievu valoda

Literatūra

Politika un tiesības

06.10. Latvijas/Pasaules vēsture Latv. un pas. vēst.

Veselības mācība

Latv. un pas. vēst. Latv. un pas. vēst.

Matemātika

08.10. Fizika

Matemātika

Kulturoloģija

Bioloģija

Kulturoloģija

Bioloģija

13.10. Matemātika Ekonomika
15.10. Bioloģija

Krievu valoda

Bioloģija

Informātika

Fizika

Latviešu valoda

Fizika

Latviešu valoda

20.10. Angļu valoda

Ģeogrāfija

Angļu valoda Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoda
22.10. Krievu valoda
03.11. Sociālās zinības Matemātika Matemātika
05.11. Latviešu valoda Psiholoģija

Veselības mācība

10.11. Matemātika Matemātika Latv. un pas. vēst.
12.11. Literatūra Krievu valoda

Fizika

Kulturoloģija

Literatūra

Kulturoloģija

Politika un tiesības

17.11. Latvijas/Pasaules vēsture
19.11. Krievu valoda Informātika Informātika Literatūra
24.11. Angļu valoda

Ģeogrāfija

Angļu valoda Angļu valoda

Latv. un pas. vēst.

Angļu valoda

Ekonomika

26.11. Latviešu valoda

Literatūra

Latviešu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Bioloģija

01.12. Matemātika

Ģeogrāfija

Latv. un pas. vēst. Matemātika

Latv. un pas. vēst.

03.12. Bioloģija

Latviešu valoda

Fizika

Bioloģija

Fizika

Bioloģija

Fizika

Politika un tiesības

08.12. Angļu valoda

Sociālās zinības

Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Ekonomika

10.12. Krievu valoda

Literatūra

Krievu valoda

Veselības mācība

Kulturoloģija Krievu valoda

Kulturoloģija

15.12.
17.12.