Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm

Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm 2017./2018.m.g. 2. semestrī

Datums

9.g

10.g 11.g 12.g
11.01. matemātika
16.01. vēsture ķīmija fizika

ķīmija

fizika

ķīmija

18.01. krievu val.

matemātika

politika un tiesības
23.01. fizika

ķīmija

vēsture

ekonomika

25.01. literatūra

bioloģija

psiholoģija

bioloģija

bioloģija literatūra

matemātika

30.01. latviešu val. fizika

veselības māc.

literatūra

vēsture

latviešu val.
01.02. krievu val.

ģeogrāfija

ģeogrāfija kulturoloģija

matemātika

kulturoloģija

bioloģija

06.02. angļu val.

sociālās zin.(7.g)

angļu val.

literatūra

angļu val. angļu val.
08.02. krievu val.

ģeogrāfija

13.02. sociālās zin.(9.g) latviešu val.

vēsture

ekonomika ekonomika

ķīmija

15.02. bioloģija

ķīmija

bioloģija

matemātika

bioloģija bioloģija

krievu val.

20.02 latviešu val.

vēsture

latviešu val.

literatūra

fizika

latviešu val.

22.02. literatūra matemātika matemātika

politika un tiesības

27.02. fizika

ķīmija

fizika

ķīmija

01.03. krievu val. kulturoloģija kulturoloģija
06.03. fizika literatūra angļu val.

vēsture

08.03. bioloģija bioloģija

matemātika

bioloģija

ģeogrāfija

bioloģija
20.03. angļu val.

latviešu val.

angļu val.

veselības māc.

angļu val.
22.03. literatūra

krievu val.

ģeogrāfija matemātika
27.03. sociālās zinības

ķīmija

latviešu val. latviešu val.

literatūra

latviešu val.

ķīmija

29.03. literatūra

matemātika

03.04. ķīmija

literatūra

ekonomika

ķīmija

fizika

ekonomika

05.04. krievu val,

kulturoloģija

politika un tiesības
10.04. vēsture fizika
12.04. krievu val.

kulturoloģija

17.04. fizika

latviešu val.

fizika

latviešu val.

19.04. krievu val.

psiholoģija

matemātika bioloģija
24.04. angļu val. angļu val.

latviešu val.

angļu val.

literatūra

angļu val.

latviešu val.

26.04. bioloģija

literatūra

bioloģija

matemātika

bioloģija literatūra

politika un tiesības

03.05. krievu val.

ģeogrāfija

ķīmija kulturoloģija matemātika

bioloģija

08.05. latviešu val.

vēsture

literatūra

veselības mācība

ekonomika

ķīmija

fizika

vēsture

10.05. bioloģija

 

bioloģija

psiholoģija

bioloģija krievu val.

ekonomika

15.05. sociālās zinības

ķīmija

fizika

vēsture

latviešu val.

vēsture

17.05. krievu val.

matemātika

krievu val.

matemātika

22.05. angļu val.

latviešu val.

angļu val.

fizika

Grafiku pēc skolotāju iesniegtajiem datiem sastādīja O. Simanovičs