Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm

Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm 2017./2018.m.g. 1. semestrī

Ieskaišu grafiks vakaram 2017-1

Datums 9.g 10.g 11.g 12.g
19.09. ķīmija ķīmija
21.09. matemātika matemātika
26.09. soc. zin.(9) angļu val. ķīmija ekonomika
28.09. psiholoģija matemātika literatūra
03.10. soc. zin.(7,8);

latv. val.

latv. val.;

literatūra

latv. val.;

angļu val.

latv. val.;

angļu val.

05.10. literatūra krievu val. kulturoloģija;

krievu val.

kulturoloģija;

politika un ties.

10.10. angļu val.;

ķīmija

fizika;

veselības māc.

literatūra fizika;

ekonomika

12.10. ģeogrāfija
17.10. fizika;

matemātika

vēsture fizika;

ekonomika

ķīmija;

literatūra

19.10. bioloģija; krievu. val. bioloģija;

matemātika

bioloģija;

matemātika

bioloģija;

matemātika

31.10. angļu val. angļu val. angļu val.;

vēsture

angļu val.;

vēsture

02.11. krievu. val.
07.11. soc. zin.(7,9); latv. val. literatūra literatūra; ķīmija
09.11. ģeogrāfija ģeogrāfija;

psiholoģija

kulturoloģija kulturoloģija;

ekonomika

14.11. matemātika latv. val.; fizika latv. val. latv. val.; fizika
16.11. bioloģija;

literatūra

bioloģija;

krievu val.

bioloģija;

ģeogrāfija

bioloģija;

politika un ties.

21.11. ķīmija;

fizika

ķīmija fizika;

ekonomika

ķīmija
23.11. krievu val. matemātika matemātika matemātika
28.11. soc. zin.(8); angļu val. angļu val.; veselības māc. angļu val. angļu val
30.11. krievu val. literatūra
05.12. soc. zin.(7,9) latv. val.; vēsture latv. val.; vēsture latv. val.; vēsture
07.12. bioloģija bioloģija bioloģija; kulturoloģija bioloģija; kulturoloģija
12.12. matemātika;

latv. val.

fizika;

literatūra

ķīmija;

literatūra

fizika; ķīmija
14.12. matemātika; psiholoģija matemātika matemātika; krievu val.

Grafiku sastādīja Osvalds Simanovičs