Ieskaišu grafiks vakara (neklātienes) klasēm

Ieskaišu grafiks vakara ( neklātienes ) klasēm 2018./2019.m.g. 1. semestrī.

Datums 7. – 9.g 10.g 11.g 12.g
20.09.

 

25.09.

 

Sociālās zin. (9.)

Latviešu val.

Ekonomika
27.09. Literatūra Psiholoģija Angļu val.
02.10.

 

Matemātika (7.)

Sociālās zin. (7.)

Ķīmija Ķīmija Vēsture

Ķīmija

04.10.

 

Angļu val. Matemātika

Angļu val.

Matemātika

Angļu val.

Matemātika

Latviešu val.

09.10.

 

Fizika

Veselības māc.

Latviešu val.

Kulturoloģija

Kulturoloģija
11.10.

 

Ģeogrāfija Fizika

Literatūra

Fizika

Literatūra

16.10.

 

Matemātika (9.)

Krievu val. (7.)

Latviešu val.

Literatūra

Ekonomika

Krievu val.

18.10.

 

Fizika

Literatūra

Ģeogrāfija
30.10.

 

Krievu val.

Latviešu val.

Krievu val.

Vēsture

Ekonomika

Vēsture

01.11.

 

Matemātika

Ģeogrāfija

Matemātika
06.11.

 

Sociālās zin. Ķīmija Krievu val.
08.11.

 

Angļu val. Angļu val.

Ķīmija

Angļu val. Angļu val.

Matemātika

13.11.

 

Matemātika Fizika

Ģeogrāfija

Vēsture
15.11.

 

Psiholoģija Fizika Fizika
20.11.

 

Latviešu val. Latviešu val.

Veselības māc.

Latviešu val.

Ekonomika

22.11.

 

Literatūra
27.11.

 

Krievu val. (7.) Literatūra Ekonomi ka

Ķīmija

29.11.

 

Fizika

Ģeogrāfija

Matemātika Matemātika

Literatūra

Latviešu val.
04.12.

 

Krievu val. Krievu val.
06.12.

 

Latviešu val.

Vēsture

Ģeogrāfija

Vēsture

Literatūra

Angļu val.

11.12.

 

Matemātika

Sociālās zin.

Fizika

Vēsture

Ekonomika

Krievu val.

Krievu val.

Vēsture

13.12.

 

Literatūra

Angļu val.

Psiholoģija

Angļu val.

Fizika

Angļu val.

Fizika

Matemātika

Grafiku pēc skolotāju iesniegtajiem datiem sastādīja O.Simanovičs