Iepazīstamies ar ķīmiķa tehnologa profesiju

Lai veicinātu  darba pasaules iepazīšanu ziepju ražošanā un izmēģinātu nepieciešamās prasmes ķīmijas tehnologa profesijā  veidojot savu nākotnes profesijas plānu, Cēsu Pilsētas vidusskolā viesojās  Ķekavas ziepju ražotāji.  Katram bija iespēja atklāt ziepju tapšanas noslēpumu, izgatavot savas īpašās ziepes (krāsainas, ar dažādiem pildījumiem), kuras skaisti iesaiņotas, varēja uzdāvināt kādam vai paši sev. Bija iespēja gatavot arī vannas sāli un kosmētikas skrubi pēc savas unikālās receptes.

Skolēni klausījās stāstījumu, kurā  viņus  iepazīstināja  ar ziepju ražotnē strādājošo profesijām, ar šo profesiju pārstāvju  darba pienākumiem,  nepieciešamo izglītību un  prasmēm, stāstījumu papildinot ar  vizuālo materiālu, kas paskaidroja katras profesijas specifiku un profesijai nepieciešamās prasmes. Skolēni piedalījās diskusijā par tautsaimniecības  nozarē  nepieciešamajām profesijām nākotnē atbilstoši izglītojamo vecumposmam un interesēm.

Noslēgumā pakalpojuma sniedzējs  sniedza atbildes uz izglītojamos interesējošajiem jautājumiem.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

Foto Galerija