Iepazīstam profesijas sporta nozarē

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Cēsu Pilsētas vidusskolas 10. klases skolēni devās izzināt un iepazīt profesijas Latvijas sporta nozarē, radīt izpratni par sporta nozares attīstību, tai raksturīgo priekšmetisko vidi, nepieciešamajām darba prasmēm un tradīcijām. Apzināt profesijas, kuras vajadzīgas darbam sporta centra uzņēmumā.

Skolēni noklausījās lekciju par Vidzemes Olimpiskā centra sporta kompleksa uzbūvi un tehniskajām lietām, kuras saistītas ar sporta kompleksa darbību. Lekcijas saturā bija  iekļauts temats par sporta organizācijā nodarbinātā personāla profesijām un kompetenci, par profesijās nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām. Lekcijas laikā skolēni tika motivēti  saskatīt karjeras iespējas sporta organizācijā savas nākotnes profesijā. Skolēni tikās ar pieciem profesiju pārstāvjiem viņu darba vietā. Katrs profesijas pārstāvis nodrošināja pieredzes stāstu par to, kā nonācis līdz savas profesijas izvēlei, iepazīstina ar personīgo pieredzi savas karjeras veidošanā, par nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām, demonstrēja izglītojamajiem savas prasmes profesijā, kā arī motivēja un palīdzēja izglītojamajiem saskatīt karjeras iespējas nākotnes profesijā un atbildēja uz izglītojamo jautājumiem.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

Foto Galerija