Dzejas diena

Cēsu Pilsētas vidusskolā 10. septembrī visās klasēs tika runāta dzeja. Skolēni skolas pagalmā uz asfalta/bruģa, gan uz lapām un kladēs rakstīja dzejas rindas, attēloja dzejoļus zīmējumos.

Īpaša šī diena bija pirmklasniekiem, kuriem notika muzikāli literārā stunda “Dzejniekam U. Auseklim 80. jubileja”. Pie viņiem ciemojās varonis no dzejoļiem Runcis Francis, kurš skandēja dzejoļus, dziedāja dziesmas. Paldies par šo iespēju Cēsu Centrālajai bibliotēkai un īpaši Lāsmai Vasmanei–Mašinai!

Informāciju sagatavoja Dace Puriņa

Foto Galerija