Deju skate

6. aprīlī notika Cēsu apriņķa skolu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate.  Šī skate ir iesākums,  gatavojoties  skolu jaunatnes  deju svētkiem. Skolas tautisko deju kolektīva “Kadiķītis” 5.-6. klašu  grupa ieguva III pakāpi.
Esam gandarīti par  dejotāju sniegumu.
Paldies deju skolotājai Jolantai Katajai Paeglei un koncertmeistarei Ramonai Oļehnovičai par neatlaidīgo darbu ar kolektīvu.
Paldies vecākiem par sniegto atbalstu, bērnus pošot un gatavojot skatei.
Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Foto Galerija