Cēsu studiju un zinātnes centra vizīte

Cēsu studiju un zinātnes centra studenti informēja Cēsu Pilsētas vidusskolas jauniešus par to – Kādēļ studēt Cēsīs:

  • Pasniedzēji: studiju programmas kursus pasniedz pasniedzēji, kuri strādā gan nozarē, gan darbojas zinātnē, kas nozīmē, ka iegūtās zināšanas ir ne tikai nozarē aktuālas, bet arī vērstas uz nozares attīstību un inovāciju veidošanu.
  • Individuālā pieeja: Studijas tiek realizētas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp pasniedzēju un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.
  • Darbs grupās un starpdisciplināra sadarbība:RTU Cēsu filiāles struktūra ļauj un veicina ciešu līzdarbošanos starp studentiem dažādu studiju programmu ietvaros. Studenti, darbojoties dažādās grupās starpdisciplinārā mācību procesā, gūst pieredzi reālā komandas darbā, ko veido vairāku nozaru pārstāvji, kā arī izpratni par citām nozarēm.
  • Dalība nozares pasākumos:liela uzmanība studiju procesā tiek vērsta uz dažādu nozares semināru, konferenču un citu pasākumu apmeklēšana, gūstot priekšstatu par procesiem un tendencēm uzņēmējdarbības vidē, kā arī iespēju dibināt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem vai sadarbības partneriem.
  • Budžeta vietas:pilna laika klātienes studijās ir pieejamas valsts finansētas budžeta vietas.
  • Stipendijas: ikviens students, kurš studēvalsts budžeta finansētajās studiju vietās, var pretendēt uz stipendiju.

Informāciju sagatavoja Rigonda Prīse

Foto Galerija