informācija

Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēka atrodas skolas jaunajā piebūvē.

Bibliotēkā strādā bibliotekāres Dace Mizone un Antra Kalniņa.

Bibliotēkas darba laiks:

 •        Pirmdien 8.00 – 17.00
 •        Otrdien 8.00 – 17.00
 •       Trešdien 8.00 – 17.00
 •        Ceturtdien 8.00 – 17.00
 •        Piektdien 8.00 – 17.00

1. – 12. klašu mācību literatūras saraksts 2022./2023. mācību gadam   Māc_ lit_ sar_ 2020_-2023_

Bibliotēkas krājumā ir mācību literatūra skolēniem no 1.- 12. klasei un daiļliteratūra, nozaru un metodiskā literatūra.

Bibliotēkas lasītavā ir:

 • 10 datori ar interneta pieslēgumu – papildus nodrošinājums mācību stundu darbam;
 • Pieejams plašs vārdnīcu, enciklopēdisko izdevumu un nozaru literatūras klāsts;
 • Galda spēles – “Latvijai 100”, “Wash Dash”, “Icecool”, “Difference”, “Paniclab”, “Specific”, “Story Cubes”, “Logic Cards”, kā arī “Brainvita”, “Tic-tac-toe” u.c. Spēles var saņemt gan lietošanai kabinetos, gan spēlēšanai uz vietas.
 • Bibliotēkas telpās ir iespēja organizēt mācību stundas un citas nodarbības, te var notikt gan individuālās konsultācijas, gan grupu darbs.

Lasītavā pieejami preses izdevumi:

Laikraksti – „Diena” un „Druva”;

Žurnāli – “Ilustrētā Junioriem”, “Astes”, “Skola & Ģimene”, “Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Geo”, “Pastaiga”, “Praktiskie Rokdarbi”, “Ieva”, “Ievas stāsti”, “Santa”, “Pērle”.

Skolotājiem pieejams elektroniskais izdevums-žurnāls „Skolas Vārds”.

Skolotājus, skolēnus un vecākus aicinām izmantot skolas abonētos:

 • digitālo mācību satura platformu Soma.lv (pieslēgšanās ar E-klases lietotājvārdu un paroli);
 • izglītības portālu Uzdevumi.lv + PROF + testi  (pieslēgšanās ar E-klases lietotājvārdu un paroli);
 • tiešsaistes mācību līdzekli Letonika.lv (pieslēgšanās ar E-klases lietotājvārdu un paroli)
 • digitālo materiālu “Mācies kopā ar Mazo Mulu” (individuāla pieslēgšanās).

Informāciju sagatavoja bibliotekāres Dace un Antra