informācija

Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēka atrodas skolas 69. kabinetā

Bibliotēkā strādā bibliotekāres Dace Mizone un Antra Kalniņa.

Bibliotēkas darba laiks:

  •        Pirmdien 8.00 – 16.00
  •        Otrdien 8.00 – 21.00
  •       Trešdien 8.00 – 16.00
  •        Ceturtdien 8.00 – 21.00
  •        Piektdien 8.00 – 16.00,

Tālmācības konsultāciju dienās 9.00 – 12.00

  1. – 12. klašu mācību literatūras saraksts 2017. / 2018. mācību gadam skat pielikumā.    Māc._lit.-_2017.-18.

Bibliotēkas krājumā ir mācību literatūra skolēniem no 1.- 12. klasei un daiļliteratūra, nozaru un metodiskā literatūra.

Bibliotēkas lasītavā ir

  • Pieejams plašs vārdnīcu, enciklopēdisko un uzziņu literatūras klāsts;

  • 4 datori ar interneta pieslēgumu;

  • Iespēja izmantot telpu ārpusstundu pasākumiem un individuālajām konsultācijām.

Lasītavā pieejami preses izdevumi:

Laikraksti „Diena” un „Druva”;

Žurnāli “Ieva”, “Ievas stāsti”, “Santa”, “Shape”, „Avenīte”, „Avene”, „Sīrups”, „Zīlīte”, “Mans Mazais”, “Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Ilustrētā Junioriem”, “Leģendas”, “Dari Pats”, „Ko ārsti Tev Nestāsta”, “Ir”, “Praktiskie Rokdarbi”, “Astes”. Skolotājiem pieejams elektroniskais izdevums-žurnāls „Skolas Vārds”.

Informāciju sagatavoja bibliotekāres Dace un Antra