informācija

Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēka atrodas skolas 69. kabinetā

Bibliotēkā strādā bibliotekāres Dace Mizone un Antra Kalniņa.

Bibliotēkas darba laiks:

  •        Pirmdien 8.00 – 16.00
  •        Otrdien 8.00 – 21.00
  •       Trešdien 8.00 – 16.00
  •        Ceturtdien 8.00 – 21.00
  •        Piektdien 8.00 – 16.00,

Tālmācības konsultāciju dienās 9.00 – 12.00

  1. – 12. klašu mācību literatūras saraksts 2016. / 2017. mācību gadam (ar grozījumiem 15.05.2017. un 15.05.2018.)    Māc. lit. 2016./2017. ar grozījumiem 15.05.2017. un 15.05.2018

Bibliotēkas krājumā ir mācību literatūra skolēniem no 1.- 12. klasei un daiļliteratūra, nozaru un metodiskā literatūra.

Bibliotēkas lasītavā ir:

  • Galda spēles – “Latvijai 100”, “Wash Dash”, “Icecool”, “Difference”, “Paniclab”, “Specific”, “Story Cubes”, “Logic Cards”, kā arī “Brainvita”, “Tic-tac-toe” u.c. Spēles var saņemt gan lietošanai kabinetos, gan spēlēt uz vietas.
  • Pieejams plašs vārdnīcu, enciklopēdisko un uzziņu literatūras klāsts;

  • 4 datori ar interneta pieslēgumu;

  • Iespēja izmantot telpu ārpusstundu pasākumiem un individuālajām konsultācijām.

Lasītavā pieejami preses izdevumi:

Laikraksti – „Diena” un „Druva”;

Žurnāli – “Astes”, “Dari Pats”, “Santa”, „Avene”, “Praktiskie Rokdarbi”, “Mājas Viesis”, “Ieva”, “Ievas stāsti”, “Una”, “Ilustrētā Junioriem”, “Leģendas”.

Skolotājiem pieejams elektroniskais izdevums – žurnāls „Skolas Vārds”.

Informāciju sagatavoja bibliotekāres Dace un Antra