informācija

Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēka atrodas skolas jaunajā piebūvē.

Bibliotēkā strādā bibliotekāres Dace Mizone un Antra Kalniņa.

Bibliotēkas darba laiks:

  •        Pirmdien 8.00 – 17.00
  •        Otrdien 8.00 – 17.00
  •       Trešdien 8.00 – 17.00
  •        Ceturtdien 8.00 – 17.00
  •        Piektdien 8.00 – 17.00

1. – 12. klašu mācību literatūras saraksts 2023./2024. mācību gadam  Māc_ lit_ sar_ 2023_-2026_

Bibliotēkas krājumā ir mācību literatūra skolēniem no 1.- 12. klasei un daiļliteratūra, nozaru un metodiskā literatūra.

Bibliotēkas lasītavā ir:

  • 10 datori ar interneta pieslēgumu – papildus nodrošinājums mācību stundu darbam;
  • Pieejams plašs vārdnīcu, enciklopēdisko izdevumu un nozaru literatūras klāsts;
  • Galda spēles – “Latvijai 100”, “Wash Dash”, “Icecool”, “Difference”, “Paniclab”, “Specific”, “Story Cubes”, “Logic Cards”, kā arī “Brainvita”, “Tic-tac-toe” u.c. Spēles var saņemt gan lietošanai kabinetos, gan spēlēšanai uz vietas.
  • Bibliotēkas telpās ir iespēja organizēt mācību stundas un citas nodarbības, te var notikt gan individuālās konsultācijas, gan grupu darbs.

Lasītavā pieejami preses izdevumi:

Laikraksti – „Diena” un „Druva”;

Žurnāli – “Ilustrētā Junioriem”, “Astes”, “Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Geo”, “Pastaiga”, “Ieva”, “Ievas stāsti”, “Santa”, “Pērle”.

Skolotājiem ir abonēts elektroniskais izdevums-žurnāls „Skolas Vārds”.

Skolotājus, skolēnus un vecākus aicinām izmantot:

  • izglītības portālu Uzdevumi.lv (pieslēgšanās ar E-klases lietotājvārdu un paroli);

Informāciju sagatavoja bibliotekāres Dace un Antra