Sasniegumi olimpiādēs

2023./2024. m.g. SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS

Angļu valodas rezultāti Cēsu novada olimpiādē.

Apsveicam un lepojamies ar skolēnu sasniegumiem!

Paldies skolotājiem, kuri motivē un atbalsta skolēnus izcilības sasniegšanai!

  1. vieta

7.-9.klašu grupa: Tabita Sakne 7. kl. (Antonija Sarkane)

  1. vieta

4.-6. klašu grupa: Jānis Ručs 6.kl. (Antonija Sarkane), Līna Grīnvalde 6.kl. (Andra Gulbe)

10.-12. klašu grupa: Tomass Gediņš 11.kl. (Natālija Volkova)

  1. vieta

4.-6. klašu grupa: Linda Ozoliņa 6.kl. (Andra Gulbe), Marta Rudzīte 6.kl. (Andra Gulbe)

7.-9.klašu grupa: Elīna Elizabete Rutkovska 9.kl. (Antonija Sarkane)

Atzinība

4.-6. klašu grupa: Dārta Sedleniece 4.kl. (Elizabete Oldermane), Nikola Nikolajeva 5.kl. (Elizabete Oldermane), Marta Antoņeviča 5.kl. (Antonija Sarkane), Katrīna Rone 6.kl. (Antonija Sarkane), Madlēna Zariņa (Antonija Sarkane), Ieva Zute 6.kl. (Andra Gulbe), Evelīna Akulova 6.kl. (Andra Gulbe)

7.-9.klašu grupa: Adrians Griška 9.kl. (Andra Gulbe)

10.-12. klašu grupa: Aleksa Volkova 12. kl. (Natālija Volkova)

Informāciju sagatavoja MJ vadītāja A.Gulbe

2022./2023. m.g. SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS un KONKURSOS

Olimpiāde

Vieta

Skolēns

Klase

Skolotājs

Novada latviešu valodas olimpiāde

A

Dārta Sedleniece

3A

I.Platace

A

Una Kuļezņova

9C

A.Janelsiņa

Latviešu valodas aģentūras konkurss “Tu esi Latvijas dārgums”

A

Katrīna Pietkēviča

3B

I.Freivalde

Latvijas mediju grāmatu lasīšanas konkurss “Grāmatons”

1.

Luīze Zālīte

3B

I.Freivalde

Novada skatuves runas konkurss

1.pakāpe

Annika Sukure

1C

E.Bujāne

1.pakāpe

Gabriela Bērziņa-Vennere

2A

E.Bujāne

1.pakāpe

Gustavs Leimanis

4B

E.Bērziņa

1.pakāpe

Annija Brokāne

5A

L.Leja

1.pakāpe

Alise Baumane

8A

L.Leja

Novada angļu valodas olimpiāde

1.

Tabita Sakne

6A

A.Sarkane

2.

Paula Šūlmeistere

6B

A.Sarkane

2.

Laura Auziņa

9C

A.Sarkane

3.

Līva Nagle

6B

A.Sarkane

3.

Laura Elizabete Runce

6A

A.Sarkane

3.

Daniēls Pauls Savickis

12A

N.Volkova

3.

Gabriels Kļaviņš

9B

A.Sarkane

A

Keita Blaumane

6A

A.Gulbe

A

Rinalds Gruznovs

10A

A.Gulbe

A

Patrīcija Kuzma

6B

A.Sarkane

A

Alise Kārkliņa

9A

A.Gulbe

A

Toms Ķīsis

12A

N.Volkova

Novada bioloģijas olimpiāde

A

Aleksa Volkova

11A

M.Tijāre

Novada vēstures olimpiāde

2.

Una Kuļezņova

9C

M.Grāvere

3.

Laura Auziņa

9C

M.Grāvere

3.

Sandis Skrastiņš

12A

I.Sīmane

Novada matemātikas olimpiāde

2.

Dārta Sedleniece

3A

I.Platace

2.

Madara Lapuķe

6A

L.Lisovska

3.

Lauris Groševs

9B

B.Rampāne

A

Roberts Zauls

3C

E.Bujāne

A

Emīls Takanbekovs

4C

A.Zirne

A

Katrīna Medvedeva

7A

B.Rampāne

A

Marko Matuzs

6B

A.Zirne

A

Raivis Brengmanis

6A

L.Lisovska

A

Martins Puņeiko

6A

L.Lisovska

A

Jānis Ručs

5B

A.Sīmane

Valsts atklātā matemātikas olimpiāde

A

Jānis Ručs

5B

A.Sīmane

Starptautiskais konkurss matemātikā “Ķengurs”

3.

Jānis Ručs

5B

A.Sīmane

Matemātikas konkurss “Tik vai…Cik?”

3.

Arta Strupiša

4B

A.Zirne

Novada ģeogrāfijas olimpiāde

A

Kārlis Gustavs Bērziņš

11A

Dz.Brīvība

Vizuālās mākslas konkurss “Ilustrācija” (Cēsu teika)

2.

Elīna Elizabete Rutkovska

8C

D.Baikovska

3.

Alise Zaviša

1A

I.Jaunzema

3.

Amēlija Gredzena

9A

D.Baikovska

A

Marta Brence

4C

I.Jaunzema

A

Paula Šūlmeistare

6B

I.Jaunzema

A

Marta Antoņēviča

4C

I.Jaunzema

A

Daneta Estere Slavinska

2B

I.Jaunzema

A

Anita Stieciņa

6B

I.Jaunzema

A

Maira Vijupe

8C

D.Baikovska

A

Nikola Signe Čandere

9A

D.Baikovska

A

Līva Vītola

9C

D.Baikovska

Rezultāti apkopoti uz 15.03.2023.

24.04.2023.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Iveta Freivalde

 

MŪSU SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS!

Olimpiāde Vieta Skolēns Klase Skolotājs
Angļu valodas olimpiāde A Daniēls Pauls Savickis 11A N.Volkova
Krievu valodas olimpiāde 2. Lauris Groševs 8B E.Cibankova
2. Kristiāna Tilika 8B E.Cibankova
3. Rināts Antropovs 10A E.Cibankova
2. Alise Burmika 12B E.Cibankova
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 3. Lauris Groševs 8B A.Janelsiņa
Matemātikas olimpiāde 1. Alise Neimande 6B B.Rampāne
1. Roberts Mendriķis 6B B.Rampāne
2. Līva Nagle 5B A.Zirne
3. Jēkabs Jonins 6B B.Rampāne
A Raivis Brengmanis 5A A.Zirne
A Marko Matuzs 5B A.Zirne
Vizuālās mākslas konkurss 3. Kate Zaičenkina 2C I.Jaunzema
3. Amēlija Gredzena 8A D.Baikovska
3. Jasmīna Peperniece 8C D.Baikovska
Angļu valodas olimpiāde 1. Felicita Tērauda 9B A.Sarkane
Valsts atklātā matemātikas olimpiāde 1. Lauris Groševs 8B B.Rampāne
3. Alise Neimande 6B B.Rampāne
     

Rezultāti apkopoti uz 30.05.2022.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Iveta Freivalde