Apbalvojumi / pieredze / stipendijas

 CĒSU NOVADA BALVA  “GADA DARBINIEKS” 2023

402293646_839100261345892_7813621373498996100_n

Iveta Freivalde par ieguldījumu un sasniegumiem , veicinot Cēsu novada atpazīstamību.🇱🇻

2023 GADA DARBA JUBILĀRI

386991717_815861937003058_6794933664889097434_n
Līga Jaunzeme – 35
Anita Janelsiņa – 40
Rasma Holsta  – 40
Priecājamies par kolēģiem, kuri svin darba jubileju.

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLAS 2023./2024. M.G. CĒSU NOVADA PATEICĪBAS PEDAGOGIEM.

Amandai Beķerei par regulāru darbu un sasniegumiem jauno satiksmes dalībnieku sagatavošanā.

Inetai Lācei- Sējānei par ieguldījumu darbā ar jauniešiem, koordinējot skolēnu pašpārvaldes darbu.

Olgai Kosolapovai par mērķtiecīgu, radošu skolas metodiskā darba vadīšanu un inovatīvu risinājumu piedāvājumu.

Antonijai Sarkanei par regulāru un rezultatīvu darbu ar talantīgajiem skolēniem.

Mārai Pētersonei par radošumu mācību darbā un skolas noformēšanu ar bērnu darbiem.

Rasmai Holstai par prasmi un idejām bērnu motivēšanai dziedāt korī.

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLAS ZVAIGŽŅU STUNDAS PATEICĪBAS PEDAGOGIEM NO CĒSU NOVADA 2022./2023. M.G.

Aiva Zirne

Aija Sīmane

Ilona Platace

Anita Janelsiņa

Iveta Freivalde

Elita Bujāne

Elvīra Bērziņa

Lelde Leja

Antonija Sarkane

Natālija Volkova

Andra Gulbe

Lidija Lisovska

Baiba Rampāne

Dzintra Brīvība

Mārīte Tijāre

Margarita Grāvere

Inese Sīmane

 

STARPNOVADU PIEREDZE (CĒSIS, KULDĪGA, ROPAŽI)

Meistarklases uzdevums ir veidot tematisku praktiskā pielietojuma materiālu mācību un audzināšanas procesa īstenošanai, kas paredz strukturēta pieredzes materiāla apkopošanu un savas labās prakses prezentēšanu.

21.11.2022.

Kuldīgas, Cēsu, Ropažu novadu skolotāju profesionālās pilnveides meistarklase “Skolotāja penālis 1”.

Zinību diena- no idejas līdz rezultātam”

Iveta Freivalde

Dace Puriņa

Aiva Zirne

Elita Bujāne

4.04.2023.

Kuldīgas, Cēsu, Ropažu novadu skolotāju profesionālās pilnveides meistarklase “Skolotāja penālis 2”.

Mana skolotāja instrumentu lāde”

Dace Puriņa

Aiva Zirne

Elita Bujāne

16.11.2023.

Kuldīgas, Cēsu, Ropažu novadu skolotāju profesionālās pilnveides meistarklase “Skolotāja penālis 3”.

Mani paņēmieni un metodes, interesanti uzdevumi un stratēģijas tekstpratības attīstīšanai”

Iveta Freivalde

Dace Puriņa

Aiva Zirne

 

 CĒSU NOVADA BALVA  “GADA DARBINIEKS”  2022 

315881209_624352632820657_2078120217186362653_n

Priecājamies par mūsu skolas sociālo pedagogu Lienīti Rogoļevu, kura par savu darbu un cilvēkmīlestību saņēma Cēsu novada pašvaldības pateicības rakstu par ieguldījumu un saniegumiem iestādes attīstībà.

🇱🇻

DARBA JUBILĀRI 2022 GADĀ.
Mūsu lielākā bagātība ir mūsu pedagogi un viņu profesionālās darbības pieredze.
310823484_594702195785701_8112855822950783212_n
Elita Bujāne – 40
Ērika Siliņa – 35
Ilze Simanoviča – 40
Inese Strazdiņa – 35
Antonija Sarkane – 35

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA 2022./2023.M.G. CĒSU NOVADA NAUDAS BALVĀM PAR AUGSTIEM IKDIENAS MĀCĪBU SASNIEGUMIEM IZVIRZA:

6.a Runce Laura Elizabete – vid.atzīme 8,77

6.b Nagle Līva – vid.atzīme 9,23

9.b Groševs Lauris – vid.atzīme 9,44

Lismente Anete – vid.atzīme 8,44

9.c Eglīte Amanda – vid.atzīme 8,38

 

2022./2023.m.g. skolēnu labāko darbu skate

UZVARĒTĀJI

1.-3.klase

4.-9.klase

10.-12.klase

 • Keita Strihele 1.A

 • Alise Zaviša 1.A

 • Karlīne Miesniece 1.B

 • Rihards Zvaigznons 2.A

 • Nikola Mitrofanova 2.B

 • 2.B Klases stunda

 • Kristers Rasa 3.A

 • Ernests Platais 3.B

 • Marlēna Java 3.C

 • Valērija Marcinkēviča 5.A

 • Anete Andersone 6.A

 • Viktorija Leoparde 7.B

 • Elīna Elizabete Rutkovska 8.C

 • Laura Auziņa 9.C

 • Amanda Eglīte 9.C

 • Kārlis Gustavs Bērziņš 11.A

 • Fēliks Aukšmuksts 11.A

 • Karīna Keita Sābule 11.A

 • Kerija Plāne 11.A

 • Elita Brazovska 11.G

 

Naudas balva par labām un teicamām sekmēm 2021./2022.m.g.

 

 1. Laurai Auziņai
 2. Melisai Takanbekovai
 3. Danai Sukonnovai
 4. Magijai Kļaviņai
 5. Laurim Groševam
 6. Markusam Berkoltam
 7. Gabriēlam Kļaviņam
 8. Alisei Zālītei
 9. Anetei Lismentei
 10. Unai Koļezņovai
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves” 2016.gada16.septembrī par tēmu “Molekulārā kulinārija”. Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Ērika Siliņa – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Rasma Holsta – mūzikas skolotāja

Pieredzes popularizēšana 2018.gada 9.februārī LU 76.starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu “Starpdisciplinārās nodarbības skolēnu izziņas intereses veicināšanai ķīmijas mācību satura apguvē” Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Sudraba diploms par starpdisciplināro nodarbību pieredzi Izgudrojumu un inovāciju festivālā “Minox Zemgale 2018” Ērika Siliņa – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Pieredzes popularizēšana 20.08.2015. numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmām „Vides objekts. Ritms. Simbols.” un “Spirāle.”

 

Indra Jaunzema – vizuālās mākslas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2017.gada februāra numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Mana ideja interesantai audzināšanas stundai” Dace Puriņa – sākumskolas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2018.gada aprīļa numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Klases stunda – draudzība” Dace Puriņa – sākumskolas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2018.gada žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Mācību stunda muzejā” Melita Žeļezcova – kulturoloģijas skolotāja, karjeras konsultante
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu un matemātikas

skolotāju konferencē 21.08.2015.

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”

par tēmu„ Molekulārās kulinārijas izmantošana ķīmijas eksperimentā, sadarbojoties skolēnam,

skolotājam un vecākiem formālajā,

neformālajā un informālajā izglītībā atbilstoši laikam”

Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu un matemātikas

skolotāju konferencē 24.08.2016.

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”

par tēmu„ Pieredzē balstīta pētnieciskā darbība”

Ineta Lāce – Sējāne  – bioloģijas skolotāja
Cēsu novada domes prēmijas „Par sasniegumiem mācībās” laureātes Laura Rozīte – 9.B klases skolniece (2015.gads)
  Ance Annija Koreņkova – 9.B klase (2016.gads)

Amanda Lorence – 9.B klase (2016.gads)

Patrīcija Leina Šmite – 9.B klase (2016.gads)

Marta Kļaviņa – 9.B klase (2016.gads)

  Anna Damberga – 9.A klase (2017.gads)
  Vineta Krūmiņa – 9.B klase (2018.gads)

Patrīcija Oberte – 9.B klase (2018.gads)

Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendiātes Dinija Burkēviča – 11.G klases skolniece

(2015.-2016..m.g.)

Samanta Štāle – 10.B klases skolniece

(2015.-2016.; 2016.-2017.m.g.)

Evelīna Židava – 11B klases skolniece

(2017.-2018.m.g.)

Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2015” Ritvars Gailis – direktores vietnieks
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2016” Sanita Ercika – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2017” Dace Mizone – bibliotekāre
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2018” Iveta Vāvere – sociālā pedagoģe
2016.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” laureāts. Inovācija par tēmu “Rotaļīgā fizika” Aivars Lamberts – mājturības un tehnoloģiju skolotājs
2017.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” veicināšanas balvas ieguvēja. Inovācija par tēmu “Alternatīvās mācību metodes mūzikas stundās” Rasma Holsta – mūzikas skolotāja
2017.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” veicināšanas balvas ieguvēja. Inovācija par tēmu “Lapiņu grāmatiņa” Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

 

2018.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” speciālās balvas ieguvējs. Inovācija par tēmu “Maģiskās rūtis” Aivars Lamberts – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Informāciju sagatavoja Iveta Freivalde