Apbalvojumi / pieredze / stipendijas

Pieredzes popularizēšana 2017.gada februāra numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Mana ideja interesantai audzināšanas stundai” Dace Puriņa – sākumskolas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 20.08.2015. numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmām

Vides objekts. Ritms. Simbols.” un “Spirāle.”

 

Indra Jaunzema – vizuālās mākslas skolotāja
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu un matemātikas

skolotāju konferencē 21.08.2015.

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”

par tēmu„ Molekulārās kulinārijas izmantošana ķīmijas eksperimentā, sadarbojoties skolēnam,

skolotājam un vecākiem formālajā,

neformālajā un informālajā izglītībā atbilstoši laikam”

 

Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja
Cēsu novada domes prēmijas „Par sasniegumiem mācībās” laureāte Laura Rozīte – 9.B klases skolniece
Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendiātes Dinija Burkēviča – 11.G klases skolniece
Samanta Štāle – 10.B klases skolniece
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2015” Ritvars Gailis – direktores vietnieks
Atzinība par 8.klases skolēna sagatavošanu valsts literāro darbu konkursam krievu valodā (3.vieta) Inna Ļebedjanceva – krievu valodas skolotāja
Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” laureāts. Inovācija par tēmu “Rotaļīgā fizika” Aivars Lamberts – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Informāciju sagatavoja Iveta Freivalde