Apbalvojumi / pieredze / stipendijas

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA 2022./2023.M.G. CĒSU NOVADA NAUDAS BALVĀM PAR AUGSTIEM IKDIENAS MĀCĪBU SASNIEGUMIEM IZVIRZA:

6.a Runce Laura Elizabete – vid.atzīme 8,77

6.b Nagle Līva – vid.atzīme 9,23

9.b Groševs Lauris – vid.atzīme 9,44

Lismente Anete – vid.atzīme 8,44

9.c Eglīte Amanda – vid.atzīme 8,38

2022./2023.m.g. skolēnu labāko darbu skate

UZVARĒTĀJI

1.-3.klase

4.-9.klase

10.-12.klase

 • Keita Strihele 1.A

 • Alise Zaviša 1.A

 • Karlīne Miesniece 1.B

 • Rihards Zvaigznons 2.A

 • Nikola Mitrofanova 2.B

 • 2.B Klases stunda

 • Kristers Rasa 3.A

 • Ernests Platais 3.B

 • Marlēna Java 3.C

 • Valērija Marcinkēviča 5.A

 • Anete Andersone 6.A

 • Viktorija Leoparde 7.B

 • Elīna Elizabete Rutkovska 8.C

 • Laura Auziņa 9.C

 • Amanda Eglīte 9.C

 • Kārlis Gustavs Bērziņš 11.A

 • Fēliks Aukšmuksts 11.A

 • Karīna Keita Sābule 11.A

 • Kerija Plāne 11.A

 • Elita Brazovska 11.G

Naudas balva par labām un teicamām sekmēm 2021./2022.m.g.

 

 1. Laurai Auziņai
 2. Melisai Takanbekovai
 3. Danai Sukonnovai
 4. Magijai Kļaviņai
 5. Laurim Groševam
 6. Markusam Berkoltam
 7. Gabriēlam Kļaviņam
 8. Alisei Zālītei
 9. Anetei Lismentei
 10. Unai Koļezņovai
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves” 2016.gada16.septembrī par tēmu “Molekulārā kulinārija”. Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Ērika Siliņa – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Rasma Holsta – mūzikas skolotāja

Pieredzes popularizēšana 2018.gada 9.februārī LU 76.starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu “Starpdisciplinārās nodarbības skolēnu izziņas intereses veicināšanai ķīmijas mācību satura apguvē” Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Sudraba diploms par starpdisciplināro nodarbību pieredzi Izgudrojumu un inovāciju festivālā “Minox Zemgale 2018” Ērika Siliņa – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Pieredzes popularizēšana 20.08.2015. numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmām „Vides objekts. Ritms. Simbols.” un “Spirāle.”

 

Indra Jaunzema – vizuālās mākslas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2017.gada februāra numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Mana ideja interesantai audzināšanas stundai” Dace Puriņa – sākumskolas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2018.gada aprīļa numura žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Klases stunda – draudzība” Dace Puriņa – sākumskolas skolotāja
Pieredzes popularizēšana 2018.gada žurnālā “Skolas vārds” par tēmu “Mācību stunda muzejā” Melita Žeļezcova – kulturoloģijas skolotāja, karjeras konsultante
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu un matemātikas

skolotāju konferencē 21.08.2015.

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”

par tēmu„ Molekulārās kulinārijas izmantošana ķīmijas eksperimentā, sadarbojoties skolēnam,

skolotājam un vecākiem formālajā,

neformālajā un informālajā izglītībā atbilstoši laikam”

Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja
Pieredzes popularizēšana dabaszinātņu un matemātikas

skolotāju konferencē 24.08.2016.

„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA

SKOLĀ – EFEKTĪVI UN RADOŠI”

par tēmu„ Pieredzē balstīta pētnieciskā darbība”

Ineta Lāce – Sējāne  – bioloģijas skolotāja
Cēsu novada domes prēmijas „Par sasniegumiem mācībās” laureātes Laura Rozīte – 9.B klases skolniece (2015.gads)
  Ance Annija Koreņkova – 9.B klase (2016.gads)

Amanda Lorence – 9.B klase (2016.gads)

Patrīcija Leina Šmite – 9.B klase (2016.gads)

Marta Kļaviņa – 9.B klase (2016.gads)

  Anna Damberga – 9.A klase (2017.gads)
  Vineta Krūmiņa – 9.B klase (2018.gads)

Patrīcija Oberte – 9.B klase (2018.gads)

Draudzīgā Aicinājuma fonda stipendiātes Dinija Burkēviča – 11.G klases skolniece

(2015.-2016..m.g.)

Samanta Štāle – 10.B klases skolniece

(2015.-2016.; 2016.-2017.m.g.)

Evelīna Židava – 11B klases skolniece

(2017.-2018.m.g.)

Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2015” Ritvars Gailis – direktores vietnieks
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2016” Sanita Ercika – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2017” Dace Mizone – bibliotekāre
Cēsu novada balva „Gada darbinieks 2018” Iveta Vāvere – sociālā pedagoģe
2016.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” laureāts. Inovācija par tēmu “Rotaļīgā fizika” Aivars Lamberts – mājturības un tehnoloģiju skolotājs
2017.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” veicināšanas balvas ieguvēja. Inovācija par tēmu “Alternatīvās mācību metodes mūzikas stundās” Rasma Holsta – mūzikas skolotāja
2017.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” veicināšanas balvas ieguvēja. Inovācija par tēmu “Lapiņu grāmatiņa” Inese Kukaine – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

 

2018.gada Cēsu novada pedagogu konkursa “Inovatīvs labās prakses piemērs” speciālās balvas ieguvējs. Inovācija par tēmu “Maģiskās rūtis” Aivars Lamberts – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Informāciju sagatavoja Iveta Freivalde