izstādē ” Manas mājas”

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēni piedalās Cēsu Bērnu un jauniešu centra rīkotajā izstādē ” Manas mājas” un saņem pateicības par piedalīšanos. Izstāde ir skatāma Cēsu izstāžu namā. Izstādē piedalījās piecas 4.a klases meitenes – Madara un Katrīna Vilderes, Katrīna Anna Pelša, Marta Upmale un Linda Zārdiņa. Izstādei palīdzēja sagatavoties skolotāja Indra Jaunzema. 8. – 12.klašu posmā piedalās – Ināra Āboliņa, Kristīne Nete, Linda Ivanova, Elvita Santa Čīča, Evelīna Židava, Laura Ziediņa, Marta Kļaviņa un Ivars Artis Urbanovičš. Skolotāja Dace Baikovska. Arī skola saņem Pateicību par piedalīšanos Cēsu vēsturiskā rajona novadu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē ” Manas mājas”.​​

Informāciju sagatavoja Indra Jaunzema

Foto Galerija