Uzņēmējspējas – tavas superspējas

 

Sešiem jauniešiem no mūsu skolas (CPV ) bija  iespēja  piedalījās projekta EIT Food Karjeras nedēļā ietvaros klātienē iepazīt darbu “Agrofirmā Tērvete”. Redzēt, kā strādā liels ražojošs uzņēmums, kas darbojas augkopības, piena lopkopības, zirgkopības, biogāzes ražošanas, pārtikas mazumtirdzniecības un ēdināšanas servisa nodrošināšanā. Redzēt cik daudz dažādu profesiju pārstāvji iesaistīti šajā uzņēmumā. Uzzināt, kā domā darba devējs. Pieredzēt ko var, ja domā, dara, rada, uzņemas atbildību un ir drosmīgi. Uzņēmējspējas realitātē. Iespēja tikties ar  dažādiem profesionāļiem , kas ir mācējuši atrast savas uzņēmējsppējas un realizēt tās.

Foto Galerija