Palīdzēt caur mākslu

Šajā, visiem tik saspringtajā laikā, Indra mums ir kā Miera saliņa, kuras klātbūtnē arī mēs kļūstam nesteidzīgi.

Viņa allaž meklē jaunas un radošas iespējas, lai bagātinātu sevi, ar kurām dalās ar kolektīvu. Labprāt kolēģus ieved savā krāsu un sajūtu pasaulē, piedāvājot nodarbības no darba brīvajos brīžos.

Lai radošums un izzināt prieks pavada arī turpmāk!

Kolēģu vārdā Iveta Freivalde

Foto Galerija