Kārtība, kāda organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai

Atbildīgā persona par distancēšanos un plūsmas nodrošināšanu –Lienīte Rogoļeva

Atbildīgā personas par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu un kontroli

Atbildīgā personas par higiēnas normu ievērošanu un veselības stāvokļa uzraudzību izglītojamiem un darbiniekiem- Iveta Sietpine

Atbildīgā persona par personāla, izglītojamo un vecāku informēšanu par piesardzības pasākumiem un mācību procesa organizāciju skolā – I.Lāce- Sējāne

Informāciju sagatavoja Rita Smeltere

Scan10069 Scan10070 Scan10072