Attālināta mācīšanās Cēsu Pilsētas vidusskolā

Attālinātas mācības ir kopīga sadarbība skolotājiem, skolēniem izmantojot  IT rīkus ar vecāku atbalstu

Macies_CPV_05   Macies_CPV_05

Skolēniem

 • Mācās attālināti pēc stundu saraksta
 • Veido savu dienas režīmu
 • Pilda skolotāju norādījumus un uzsāk attālinātās mācīšanās procesu( tiek uzdoti uzdevumi)
 • Ar mācību priekšmeta skolotājiem skolēns var sazināties stundas laikā un konsultāciju laikā e- klasē, telefoniski
 • Norādītajā  termiņā skolēni iesūta skolotājam veikto uzdevumu
 • Katru dienu skolēns sazinās ar klases audzinātāju,  lai sekmīgi notiktu mācību process

Skolotājiem

 • Priekšmetu skolotājs attiecīgajā nedēļas pirmdienā līdz plkst.12.00 izsūta veicamo darbu nedēļai
 • Ir sasniedzams skolēniem stundu un konsultāciju laikos
 • Izmanto tiešsaites rīkus, kurus skolēni jau ir apguvuši
 • Sazinās ar skolēniem vadot mācību procesu un sniedz atgriezenisko saiti
 • Komunikācija notiek e- klasētelefoniski

Vecākiem

 • Sazinās ar klases audzinātāju, e-klasē,  telefoniski
 • Regulāri iepazīstas ar ierakstiem e-klasē
 • Palīdz bērnam dienas režīma organizēšanā un iespēju robežās atbalsta mācības attālināti

Foto Galerija