radošajā pēcpusdienā “Bez robežām”

Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēni Keita Blaumane 3.a, Raivis Brengmanis 3.a, Tīna Cukmane 4.a, Amanda Kupča 4.b un skolotāja Indra Jaunzema devās uz Cēsu Bērnu un jauniešu centru, lai piedalītos vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas radošajā pēcpusdienā “Bez robežām”. Sākumā skolēni iepazīstināja ar sevi un veikto mājas darbu “Raibu raibās Dullības”, kur stāstija par zēna pilnām kabatām. Izlozēja Mākslas darbnīcu un veidoja kroni – “Kronis visam”, izmantojot atsarotāja elementus un dažādus materiālus. Pēc darbu prezentācijas saņēmām Pateicības rakstu.

Aprakstu un foto sagatavoja Indra Jaunzema.

Foto Galerija