3. septembrī 2.c klase devās uz Cēsu muzeju.

3. septembrī 2.c klase devās uz Cēsu muzeju. Tur bērnus sagaidīja muzeja pedagogs Evita Muceniece. Bērni Evitas vadīti  izspēlēja spēli “Kas ir muzejs?” Katram bērnam bija jāmet liels metamais kauliņš. Uzmetot kādu no cipariem bija jāatbild uz jautājumiem par muzeju. Tā metot metamo kauliņu bērni izstaigāja visu muzeju uzzinot par to, kas ir muzejs: kā muzejā jāuzvedas, kas jaunajā pilī dzīvojis, kas atrasts izrakumos. Noslēgumā Evita iedeva darba lapas, kurās no dotajiem zīmējumiem jāuzraksta vārds muzejs un jāuzzīmē, kas muzejā vislabāk patika. Šī patiešām bija jauka dieniņa. Ceram arī turpmāk apmeklēt muzeju Cēsīs, kā arī citās pilsētās.

Klases audzinātāja: Ramona Oļehnoviča, foto Indra Jaunzema

Foto Galerija