Matemātikas un datorikas nedēļa

1.-6. klasēm notiek konkurss “Profesoriņš”. 1.un 2. klasēm konkursu vada 6.a klase. 10.a klase organizēs darbu 5. un 6. klasēm, bet 11.b dosies pie 3. un 4. klasēm. 7. un 8. klases pārbaudīs savu erudīciju ar “Logic cards” uzdevumiem. Visnopietnākie pārbaudījumi gaida 9. un 12. klases, jo viņiem jāpiedalās matemātikas eksāmena modelēšanā.

Mācību priekšmetu nedēļas  ”Matemātikas un datorikas jomā” norise  (no 15.01 līdz 19.01.)

Datums, laiks Pasākums Atbildīgais
15.01

9.00- 9.40

9.50- 10.30

 

Konkurss: „Profesoriņš” 5.a klasei

Konkurss: „Profesoriņš” 5.b klasei

 

10.a  skolēnu grupa un skolotāja I. Simanoviča

10.a  skolēnu grupa un skolotāja I. Simanoviča

16.01

9.50- 10.30

10.35- 12.05

12.30- 13.10

13.20- 14.00

 

Konkurss: „Profesoriņš” 3.a ,b, c, d un 4.a,b,c klasēm

Konkurss: „Profesoriņš” 1.a un b un 2.a un b klasēm

Konkurss: „Profesoriņš” 6.b klasei

„Logic cards” sacensības  7.d klasei

 

11.b  klase un skolotāja I. Simanoviča

6.a klase un skolotāja L. Neimane

10.a  skolēnu grupa un skolotāja I. Simanoviča

Skolotāja L. Zemīte

 17.01

8.10- 8.50

12.30- 13.10

 

Konkurss: „Profesoriņš” 6.c klasei

„Logic cards” sacensības  8.a klasei

 

10.a  skolēnu grupa un skolotāja I. Simanoviča

Skolotāja L. Lisovska

18.01

no10.00

 

13.20- 14.00

 

Matemātikas eksāmena modelēšana 9.a,d klasēm un

CE matemātikā modelēšana 12.a, d klasēm

„Logic cards” sacensības  7.a klasei

 

Skolotāji I. Freivalde un O. Simanovičs.

 

 

Skolotāja L. Neimane

 

19.01

9.00- 9.40

11.25- 12.05

13.20- 14.00

 

Konkurss: „Profesoriņš” 6.a klasei

„Logic cards” sacensības  8.b klasei

„Logic cards” sacensības  8.d klasei

 

10.a  skolēnu grupa un skolotāja I. Simanoviča

Skolotāja L. Lisovska

Skolotāja L. Zemīte

Informāciju sagatavoja Ilze Simanoviča

Foto Galerija