1991.gada janvāra barikādēm – 30.

1991. gada janvāra barikāžu 30.gadskārtas atcerei Cēsu Pilsētas vidusskolā izveidots fotogrāfijās dokumentēts stends, kur iemūžināti mirkļi no tā laika barikāžu dienām. Šobrīd, attālinātajā mācību procesā, piedāvājam nelielu virtuālu ieskatu no 1991.gada janvārī fotoattēlos fiksētā. Fotogrāfiju autors – Henrijs Melbārdis (1935.-2008.) un tās glabājas CPV skolotājas un bibliotekāres Antras Kalniņas ģimenes arhīvā.

Informāciju sagatavoja Antra Kalniņa

Foto Galerija