Šorīt, paši možàkie un jautràkie Cèsu Pilsètas vidusskolas rūki nełàva garlaikoties skolas bèrnu bèrniem! Bet pats galvenais, dabūja Ziemassvètku vecīša sagàdàtàs dàvanas!

Rūku saime nerimst. Pècpusdienà ciemojàmies pie Raiskuma internàtskolas bèrniñiem! Caur dziesmàm un dejàm saucàm Ziemassvētku vecīti ar dàvanàm pie mums!

Informāciju sagatavoja Ineta Lāce – Sējāne

Foto Galerija