Šo pašu svētāko

Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija!

/O.Vācietis/

 

11.novembrī,  atzīmējot Lāčplēša dienu Cēsu Pilsētas vidusskolā, aicinām skolēnus, skolotājus, darbiniekus un vecākus veidot Latvijas kontūru.

Kontūru veidosim no svecītēm ( svecītes trauciņos) skolas priekšā no plkst.7.30.

Plkst.17.00 pulcējamies Lāčplēša dienas gājienam skolas pagalmā. Līdzi ņemt svecīti (svecītes trauciņā) vai lāpu!

Skolēnu pašpārvalde