Dzejas stunda

1. novembrī 11. b klases audzēkņi audzināšanas stundā tikās ar bijušo latviešu valodas skolotāju, dzejnieci Nadīnu Liepiņu.   Skolēni uzzināja kā raksta dzeju, kā veido un noformē dzejas grāmatu, cik tā maksā. Dzejniecei ir izdotas četri dzejoļu krājumi, bet uzrakstīti ir vēl ap 900 dzejoļiem.   Nadīna Liepiņa ir dziesmu tekstu autore.  Guntis Ozoliņš ir uzrakstījis mūziku vairākiem dzejoļiem, un  tautā aizgāja vairākas dziesmas. Dzejolim ,,Man tevis nepietiks” mūziku uzrakstīja divi komponisti-Guntis Ozoliņš un Māris Sloka. Klausījāmies abas dziesmas un secinājām, ka labāks izpildījums ir M. Slokas dziesmai, bet tīkamāka mūzika ir G. Ozoliņam.

Dzejniece sadarbojas ar kantri mūziķi M. Sloku, patiesībā viņš atrada dzejnieci sociālajos tīklos. Sekoja sarakste, Nadīna Liepiņa saņēma ierakstu, komponists lūdza melodijai uzrakstīt dzeju. Mums bija ekskluzīva iespēja- pirmajiem dzirdēt jauno vēl nepabeigto dziesmu ,,Ķiršu sniegs”.

Nadīna Liepiņa lasīja savu dzeju. Dzejolis,, Tu neprātīgi prātīga pa dzīvi ej.” ir veltīts vienai skolotājai , kura māca 11.b Atminēt izdevās, dzeja veltīta latviešu valodas skolotājai Sanitai Ercikai.

Dzejniece no 18 gadu vecuma ir skolotāja,  skolā pavadīti 40 gadi. Daži dzejoļi veltīti skolai, bet tur skan smeldze par smago darbu, jo strādājot no sirds skolotājs ,,sadeg”.   Divi gadi pavadīti Vācijā, arī tur rakstījās dzeja. Dzejniece bija priecīga par mūsu skolu, par iespēju satikt bijušos kolēģus- 2. vidusskolas skolotājus.

Atvadoties 11.b klases skolēni saņēma dāvanu, dzejnieces Nadīnas Liepiņas dzejoļu krājumu ,,Laimes putna paspārnē”. Paldies dzejniecei Nadīnai Liepiņai par mums veltīto laiku, sirsnību, dāsnumu , labestību! Mums bija dzejas stunda novembrī.

Informāciju sagatavoja Anna Kurme

Foto Galerija