100 dienas skolā

1. klasēm notika tradicionālais pasākums “100 dienas skolā”, kurā skolēni pastāstīja un parādīja, ko šajā laikā iemācījušies stundās, interešu pulciņos, sporta nodarbībās un citās aktivitātēs.
Pirmklasniekus sveica vokālais ansamblis “Smaidiņi”, kurā dzied arī daudzi pirmklasnieki. Tika demonstrētas arī dejas, ko skolēni apguvuši ritmikas stundās. Pēc tam sekoja aktivitātes, ko pirmklasniekiem bija sagatavojuši domnieki. Šeit bija jāparāda zināšanas, uzmanība un atjautība.
Pasākuma noslēgumā pirmklasnieki apsolīja būt tik pat čakli arī nākamajās dienās, saņēma pateicības un saldās balvas.

Paldies klašu audzinātājām Sandrai Krastiņai un Aivai Zirnei, interešu izglītības skolotājām Ramonai Oļhnovičai, Jolantai Katajai Paeglei, domniekiem Laurim Groševam, Emīlam Zauriņam, Annai Rozītei un Elizabetei Gretai Auziņai.

Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Foto Galerija