1. semestra noslēguma līnijas

I semestra pēdējā skolas dienā, skolēni, pa klašu grupām, pulcējās pie Ziemassvētku eglītes, lai saņemtu pateicības par panākumiem olimpiādēs, konkursos un sekmēs. Par teicamu un labu mācību darbu skolēni, pirmo reizi mūsu skolā, saņēma Zelta un Sudraba liecības. Tās ieguva:

ZELTA LIECĪBAS

5.a Katrīna Anna Pelša un Madara Vildere

SUDRABA LIECĪBAS

4.a Evelīna Bartkeviča, Mikus Gustavs Sīlis

4.b Emīlija Horna, Laura Adele Lubiņa, Petra Pāsa, Anna Rozīte, Sanija Sekace,

Kristiāna Šmite, Miks Zviedrāns

5.a Kristaps Paipals, Katrīna Vildere

5.b Samanta Tīna Grīnvelde, Aleksa Volkova, Zane Kitija Zunda

 5.c Keita Zariņa, Matīss Zaļaiskalns

 6.a Līga Lapsiņa, Rūdolfs Rudmiezis, Kristaps Svelme, Ralfs Trofimovs

6.b Estere Anna Aploka, Elizabete Blaua, Raimonds Bundzinieks, Rūdolfs Horns,   Amanda Melgalve, Evelīna Mesle, Justīne Odiņa, Evelīna Vietniece, Paula Žukovska

7.b Vineta Krūmiņa

8.a Damberga Anna

9.b Amanda Lorence,  Marta Kļaviņa, Patrīcija Leina Šmite, Ance Annija Koreņkova, Evelīna Rama

10.b Maira Martini, Evelīna Židava

Klašu kolektīvi saņēma laba vēlējumus no skolas vadības un Ziemassvētku kārumus – mandarīnus.
Paldies skolēniem un skolotājiem par čaklo darbu skolā I semestrī. Priecīgus Ziemassvētkus!
Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Foto Galerija