1. – 4. klašu skolēniem no 29. marta atsākas mācības klātienē

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLĀ  1.– 4. klašu skolēniem no 29. marta atsākas mācības klātienē.

 5.– 12. klašu skolēniem mācības turpinās attālināti.

Skolas administrācija