Labo darbu nedēļa

Labo darbu nedēļas laikā skolēni padarīja sakoptāku skolas vidi, piedalījās apkārtnes sakopšanas talkās. Daudzas klases savāca nepieciešamās lietas dzīvnieku patversmei ‘”Lācīši” un devās ciemos pie dzīvniekiem. Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri atbalstīja šos labos darbus. Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Lasīt vairāk

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļas laikā 1.-6. klašu skolēni aktīvi piedalījās dažādu profesiju izpētē. Kopumā tika noorganizēts 21 pasākums, kuru laikā notika tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, došanās ciemos pie Cēsu uzņēmumiem un individuāliem uzņēmējiem, kā arī braukts mācību ekskursijās uz Latvijā populārām ražotnēm. Informāciju sagatavoja Līga Ciemiņa.

Lasīt vairāk

Skolas mācību priekšmetu olimpiāde

21.oktobrī skolā norisinājās mācību priekšmetu olimpiādes. Skolēni no 1. – 12.klasei apliecināja savas prasmes un spējas mācību priekšmetā, kuru paši iepriekš bija izvēlējušies. Mazāko skolēnu satraukums tika remdēts ar kādu saldumiņu. Olimpiādes beigās satraukumu un neziņu nomainīja prieks par padarīto. Informāciju sagatavoja Dace Puriņa

Lasīt vairāk